Olemme vuosien varrella kehittäneet professori Marko Vänskän osaamispääomasijoittamisen toimintamallia ja tapaa Suomeen. Tehneet termin tutuksi siten, että kaikki toimijat tietävät jo sen käsitteenä. Terminologia on levinnyt myös julkisten rahoittajien kuten Business Finlandin ja ELY-keskuksen julkaisuihin. Osaamispääomasijoittaminen ei yksin kuitenkaan ole riittävä. Se tarvitsee rinnalle aina joko passiivista pääomaa tai muita aktiivisia omistajia.

Olemme myös tulleet siihen tulokseen, että emme myöskään halua tehdä asioita pelkästään tuottojen ja kasvun takia, vaan haluamme toiminnallamme vaikuttaa siihen, että maailma olisi entistä parempi paikka lapsillemme. Prosessi on ollut pitkä, mutta lopputulos on selkeä. Me muutamme omaa suuntaamme.

Yrityksen suunnanmuutos tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen suunta muutetaan joko kokonaan tai merkittävin osin. Onnistunut suunnanmuutos koostuu kolmesta osasta: 1) Rahoituksen turvaamisesta pitkällä aikavälillä, 2) toiminnan suuntaamisesta uudelleen ja 3) organisaation ja kulttuurin uudistamisesta.

Ensimmäiseksi keskitämme alkuvaiheen sijoitukset Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:n ja Rising Tide Europe yhteisöihin. Oma toimintamme keskittyy jatkossa erilaisiin koulutuksiin tai koulutusohjelmiin, ELY:n asiantuntijapalveluihin tai niihin yrityksiin, joihin meillä on joku pitkäaikainen omistus tai muu sopimussuhde – Haluamme auttaa näitä yrityksiä erityisesti yritystoiminnan uudistamisessa ja yrityksen suunnan muuttamisessa. Tämä ei tarkoita että muutamme yrityksessä vähän viestintää tai verkkosivuja, vaan kokonaisvaltaista uudistamista ihan omistamisen tarkoituksesta ja merkityksestä lähtien siihen, että yrityksen prosessit ovat kunnossa ja yrityksillä on asiakasymmärrystä rakentaa täysin muista poikkeavia ansainta- ja toimintamalleja sekä saada tuotanto toimimaan lean-ohjautuvasti – oli kyse palvelusta tai tuotteesta.

Yritystoiminnan uudistaminen tarkoittaa tilannetta, jossa keskitytään pääasiassa vain toiminnan suuntaamiseen uudelleen. Tällöin yrityksen asiakasymmärrystä laajennetaan ja syvennetään sekä yritykselle luodaan tältä pohjalta uudenlainen ansainta- ja toimintamalli. Lisäksi keskitytään hukan poistamiseen toiminnasta ja tuotannon imuohjautuvuuteen. Muutokset koskevat aina koko organisaatiota ja siksi myös yrityskulttuuri muuttuu.

Miksi näin? Koska me uskomme, että maailma ja markkinat muuttuu. Pelkästä tuote ja palvelumyynnistä on päästävä elinkaaren aikaisiin palveluihin. Tämä tarkoittaa erilaisia ansainta- ja toimintamallien miettimistä sekä mahdollisesti jopa muutoksia tuotekehityksessä. Aikaisemmin käytössä ollut käsite kuluttaja (Consumer) on muuttumassa enemmänkin käyttäjäksi (User), jolloin tuotetta ei lähtökohtaisesti kuluteta, vaan sitä käytetään ja se palautetaan sen jälkeen takaisin kiertoon muodossa tai toisessa.

Jatkossa haluamme palvella niitä asiakkaita, jotka haluavat lähteä mukaan tähän muutokseen, sillä halu muutoksessa on tärkeimpiä asioita sen onnistumisen kannalta.  Halun lisäksi ei tarvitse kuin osaamista ja sitä löytyy meiltä – erityisesti kun liikevaihto pyörii paikallaan 1- 10 miljoonan välissä, niin tiedämme mitä tehdä. Ota yhteyttä, niin tutustutaan tarkemmin. Jos yhteistyö ei etene keskustelua pidemmälle, niin ainakin saat ilmaiseksi muutaman hyvän neuvon, mitä tehdä seuraavaksi.