Menestysmatriisi – Tiimin rakentamisen apuväline2017-08-22T13:11:21+02:00

Menestysmatriisi – Tiimin rakentamisen apuväline

Alla esitettyä menestysmatriisia voidaan käyttää start-up yrityksen tiimin arvioinnissa. Se ei ole mittaristo tai seurannan väline, vaan työkalu tutkia onko meidän yrityksellä riittävä osaamis- ja verkostopääomaa. Toisin sanoen se vastaa kysymykseen: Onko meidän yrityksessä oikeat henkilöt menestyäksemme markkinoilla?

Tiimin osaamistarve lähtee yrityksen visiosta – Tarkastele tiimisi potentiaalia siten aina yrityksesi tavoitteisiin peilaten. Mitä tavoittelemme? Millaisia taitoja ja osaamista tarvitsemme, jotta tavoite saavutetaan?

  1. Yrityksen Visio eli tässä yhteydessä 3 -5 vuoden päähän asetettu KONKREETTINEN tavoite.
  2. Määrittele 5-7 sellaista pehmeää taitoa/ osaamista/ menestystekijää, joita yrityksesi tarvitsee tavoitteen saavuttamiseksi. (Esim. neuvottelutaito, sosiaaliset taidot, luottamuspääoma, esiintyminen.)
  3. Määrittele vastaavasti 5-7 kovaa menestystekijää, joita tarvitaan yrityksesi tavoitteen saavuttamiseksi. (Esim. rakennustekniikka, C# -ohjelmistokieli, lineaarinen optimointi, kukkien sidonta.) Nämä ovat yleensä semmoisia, joita voi oppia koulussa.
  4. Kirjaa vasempaan reunaa ryhmittäin yrityksesi a) omistajat, b) työntekijät ja c) neuvonantajat ja hallitus.
  5. Arvio jokainen henkilö miinus kolmesta kolmeen, minkä verran hänellä on osaamista kustakin osa-alueesta. Tämä voidaan tehdä myös vertaisarviointina.
  6. Laske jokaisen henkilön plussat ja miinukset yhteen. Näet mikä on kyseisen henkilön lisäarvo kokonaisuudessaan yhtiölle.
  7. Laske jokaisen osa-alueen plussat ja miinukset yhteen. Näet mikä osa-alue on vahvuutenne ja mihin tarvitsette lisäresursseja.
  8. Etsi henkilöitä, jotka ovat motivoituneita ja täydentävät osaamistarpeenne. Liitä heidät tiimiinne!

TAHTO x OSAAMINEN x ROHKEUS = MENESTYS

Jos arvioit jokaisen osa-alueen 0-3 ja kerrot arvot keskenään saat tuloksen.

Epäsuorat ansaintamallit

Suorat ansaintamallit ovat yrityksen ansaintamalleja, joissa yritys saa tuloa suoraan myymällä tuotteita tai palveluita. Tällaiset ansaintamallit ovat yleensä hyvin yksinkertaisia ja suoraviivaisia, ja niiden tarkoitus on tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluita sekä saada maksu niiden käytöstä. Eli asiakas maksaa rahaa sitä vastaan, että saa jonkin konkreettisen vastikkeen takaisin. Suorat ansaintamallit ovat yleensä helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä, ja niiden avulla yritys voi saada suoraa tuloa ja hallita tulonlähteitään helposti. Ne voivat kuitenkin olla riippuvaisia yrityksen tuotteiden tai palveluiden menestyksestä, ja niillä voi olla rajoitettu skaalattavuus. Epäsuora ansaintamalli tarkoittaa bisnesmallia, jossa asiakas maksaa palvelustaan jollain muulla tavalla kuin rahalla. Tämä tarkoittaa, että yrityksen [...]

By |February 2nd, 2023|Kasvu ja strategia, Rahoitus ja talous, Uudistaminen|

Uudistumiskyky ja uudistumiskyvykkyys

Viime vuodet ovat olleet erityisen hankalia ja vaikeasti ennustettavia monelle yritykselle. Usealla meistä on huoli yrityksensä tulevaisuudesta, ensikuun sähkölaskusta mutta myös tulevien vuosien kilpailukyvystä. Löytyykö sinulta valppautta tunnistaa muutoksen merkkejä ja taitoa hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassa? Ympäristön muutos pakottaa uudistumaan Ympäristön epävarmuus ja jatkuvat muutokset haastavat yrityksiä uudistumaan ja vahvistamaan olemassaoloaan, vähintäänkin asiakkaitten mielissä mutta parhaimmillaan asiakkaitten sydämessä. Olemme nimittäin keskellä perustavanlaatuista muutosta, jossa kuluttamisen juhlat ovat ohi. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysen menestys ei voi jatkossa perustua enää kappalemääräiseen myyntiin, vaan muihin mittareihin. Kuluttajasta (Consumer) on tulossa käyttäjä (user), joka ei enää kuluta tuotetta loppuun, vaan käyttää sitä hetken [...]

By |November 21st, 2022|Kasvu ja strategia, Uudistaminen, Yritystoiminnan uudistaminen|

Muutoskykyisin selviää – ei vahvin tai viisain

Charles Darwinin väitetään sanoneen, ettei se ole lajinsa vahvin tai viisain, joka selviytyy, vaan se, joka on kaikkein muutoskykyisin. Liekkö tästä johtuu, että me kaikki haluamme muuttua, mutta kukaan meistä ei halua että meitä muutetaan. Sanasta muutos on myös tullut monien mielissä negatiivinen; ajatel­laan, että muutos tarkoittaa lähinnä irtisanomisia, turvattomuutta ja uhkaa. Näinhän asia ei kuitenkaan ole. Ihminen kukoistaa työs­sään silloin kun hän on luottavainen, motivoitunut, innostunut ja kun hänen työpanoksestaan maksetaan oikeu­denmukainen korvaus. Miten saisimme ihmiset yhtä aikaa olemaan muutoskykyisiä ja kukoistamaan? Moni organisaatio on tilanteen kanssa helposti umpikujassa, koska aikaa uusille muutoksille ei ole tai ei anneta aikaa. [...]

Go to Top