Oikea ajoitus – Momentum

Yksi suurimmista sijoituspäätökseen epävarmuutta aiheuttavista yksittäisistä tekijöistä on ajoitus. (Mitleton-Kelly 2006) Sama idea, konsepti, tuote, palvelu saattaa toisena ajankohtana ja toisessa ympäristössä olla arvoton ja toisena relevantti. Monet tutkimukset (ks. esim. Ståhle et al. 2004; Stacey 2010) puhuvat erityisestä ajoituksen tajusta, jolla he tarkoittavat kykyä tunnista ja hyödyntää ”ikkunoita” joista aukeaa uusia mahdollisuuksia. Tämmöisiä ikkunoita [...]