Yksi suurimmista sijoituspäätökseen epävarmuutta aiheuttavista yksittäisistä tekijöistä on ajoitus. (Mitleton-Kelly 2006) Sama idea, konsepti, tuote, palvelu saattaa toisena ajankohtana ja toisessa ympäristössä olla arvoton ja toisena relevantti. Monet tutkimukset (ks. esim. Ståhle et al. 2004; Stacey 2010) puhuvat erityisestä ajoituksen tajusta, jolla he tarkoittavat kykyä tunnista ja hyödyntää ”ikkunoita” joista aukeaa uusia mahdollisuuksia. Tämmöisiä ikkunoita saattavat Lowen (1995) mukaan hyödyntää sopivalla tavalla ketterät toimijat, jotka voivat sopivan tilaisuuden tullen laatia ”omat sääntönsä” ja sitä kautta murtautua markkinoille (Toisaalta samat tekijät voivat myös tuhota ne yhtä nopeasti (vrt. yksityinen pysäköinninvalvonta, pikavipit jne.). On siis tärkeää, että toiminta tapahtuu juuri oikeassa hetkessä – ei liian myöhään eikä liian aikaisin.

Ajoitukseen liittyvä epävarmuus voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen:

  1. Päätöksentekoon ei ole käytettävissä riittävästi tietoa
  2. Tietoa on riittävästi, mutta se on monitulkintaista

Koska sijoituksen päätöshetkellä tehdään merkittävimmät päätökset (lähteäkö vai eikö), joiden vaikutus kestää koko sijoituksen keston ajan, kyseeseen tulee klassinen ongelma: Miten välttää liian aikainen sijoituspäätös (riski vääristä kohteista) ilman että kuitenkaan jää sivustakatsojaksi hyvissä sijoituskohteissa. Mahdollisia toteutumisvaihtoehtoja (skenaarioita) on paljon ja niitä on vaikea vertailla tai analysoida koska historia tai muita taustatietoja ei välttämättä ole laisinkaan. Tämä koskee etenkin radikaaleja ja toimialaa / markkinoita mullistavia liikeideoita, joista hyvä esimerkki on tekstiviestin keksiminen.

Toisessa ääripäässä epävarmuuden aiheuttaja on liika tiedon määrä (Gales & Mansour-Cole 1995), joka liittyy inkrementtaalistyyppisten liikeideoiden toteutukseen. Markkina-, asiakas-, kilpailija-, teknologia- ja tuotetietoutta on saatavissa runsaasti – jopa niin paljon että samoista asioista on täysin ristiriitaisia tutkimustuloksia. Tästä mielenkiintoinen esimerkki on Lappalaisen (2014) väitöskirja ulkopuolisen hallituksen jäsenen negatiivisesta vaikutuksesta yrityksen tulokseen ja kasvuun vs. otanta kaupparekisteristä, jossa lähes kaikissa kasvuyrityksissä on myös ulkopuolisia hallituksen jäseniä.

Miten siis välttää epävarmuus ja tehdä sijoitus oikeassa vaiheessa? Välillä tuntuu, että oikea ajoitus on vain tuurista kiinni. Kuitenkin jos kuuntelee ja yhdistää menestyneiltä yrittäjiltä kuulemia asioita, niin lähes kaikki kertovat nähneensä markkinoilla selkeän aukon, jonka he itse pystyivät täyttämään. Ehkä momentumin määritys on jokin heidän “kuudes aisti” – intuitio, joka muodostuu vain kokemuksen kautta. Wikipedi määrittääkin, että “Intuitio merkitsee tietämistä tai ymmärtämistä, jossa tieto saavutetaan sen kohteesta suoraan”. Se mihin se perustuu, niin se onkin vaikeampi selittää. Ehkä olemme silloin lähempänä eläinten päättelytapaa, joka on meilläkin jossain geenien syövereissä. Historiassa pelastuminen kun on ollut sekunnin osista kiinni ja ihminenkin on joutunut kulkemaan koko ajan aistit vappaana. Osalla meistä se valppaus on ilmeisesti kadonnut – osalla taas kohdistunut liiketoimintaan liittyviin asioihin. Tunnistatko sinä oman momentumisi? Miten hyödynnät niissä intuitiotasi?