>0
uudistettua yritystä
0%
keskimääräinen tulosparannus
0%
suosittelee

TYÖKALU UUDISTUMISEEN

Uudistu -valmennusohjelma on työkalu kokonaisvaltaiseen uudistumiseen yrittäjille, omistajille ja ylimmälle johdolle. Se on rakennettu erityisesti valmistavan teollisuuden uudistumistarpeisiin, mutta siitä hyötyy suurin osa yrityksistä. Uudistu -valmenusohjelma auttaa tunnistamaan markkinoiden ja uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä omassa liiketoiminnassaan.

Teknologioiden nopea kehittyminen ja yritysten toimintaympäristön muutokset luovat yrityksille painetta jatkuvaan uudistumiseen. Uudistumistarve voi syntyä myös liikevaihdon tai kannattavuuden laskusta, asiakkaiden muuttuneista tarpeista, uuden ohjelmiston käyttöönotosta tai vaikka halusta kasvaa ja kansainvälistyä.

Yritysten välinen kilpailu tapahtuu yksittäisten tuotteiden ja palveluiden sijaan kasvavissa määrin liiketoimintamallien välillä. Tämä tarkoittaa erilaisia ansainta- ja toimintamallien miettimistä sekä mahdollisesti muutoksia tuotekehityksessä ja materiaalihankinnoissa.

Uudistu -valmennuksen tavoitteet

 • Auttaa yritystäsi luomaan uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat meneillään oleviin teknologisiin ja markkinamuutoksiin.

 • Parantaa yrityksesi kannattavuutta kiertotaloutta, lean-malleja ja digitalisaatiota hyödyntämällä

 • Antaa yrityksellesi hyvät edellytykset uudistaa toimintaa myös tulevaisuudessa.

Tekemistä
Teoriaa ja luentoja
Uusia ajatuksia ja oivalluksia
Yhdessä tekemistä
Ajanhukkaa
Tuloksia

Tämä konsepti toimii ja on yrittäjäystävällinen eli ilmapiiri on avoin ja sanoisin paras mahdollinen.

Yrittäjä – toimitusjohtaja

4.4

Palaute vuodesta 2013-

UUDISTU VALMENNUSOHJELMAN SISÄLTÖ

OSA 1

MUUTOSHALU JA MUUTOSTRENDIT

MAAILMAN MUUTOS

Mihin meidän on varauduttava tulevaisuudessa?

Maailman muutos-osiossa käydään läpi maailman muutosta, megatrendejä, teknologian muutosta ja tunnistetaan sieltä asioita, jotka tulevat vaikuttamaan omaan liiketoimintaasi.

Ensimmäinen osio on yleensä avoin kaikille halukkaille ja sen tarkoitus on herätellä ihmisiä ja saada heidät ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.

 • Megatrendit, trendit ja muutosvoimat

 • Muutosten vaikuttavuus ja seuraukset

 • Teknologian tuomat mahdollisuudet tulevaisuudessa

OSA 2

UUDET BISNESMALLIT

UUDET BISNESMALLIT

Miten saavutamme ylivoimaisen kilpailuedun?

Toisessa osiossa keskitytään uudenlaisten liiketoimintamallien luomiseen. Tulevaisuudessa kilpailuetu ei koostu patenteista tai tavaramerkeistä, vaan pienistä monimutkaisista yksityiskohdista koostuvista kokonaisuuksista. Yksi merkittävimpiä kilpailuedun lähteitä ovat ansainta- ja toimintamallit, jotka pohjautuvat todelliseen asiakasymmärrykseen – asiakkaan ongelman ymmärtämiseen ja sen ratkaisemiseen ylivoimaisella tavalla.

 • Arvoketju ja arvoverkko

 • Asiakasymmärrys ja asiakaskäyttäytymisen muutos

 • Ansainta- ja liiketoimintamallit

 • Markkinapositio ja ylivoimainen kilpailuetu

OSA 3

ÄLYKÄS TUOTANTO

ÄLYKÄS TUOTANTO

Miten tuplaamme tuloksemme?

Älykäs tuotanto -osiossa keskitytään kannattavan liiketoiminnan rakentamiseen. Kaikesta työstämme jopa 60 & on tutkimusten mukaan hukkaa, josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Lisäksi resurssiviisaita tuotantomenetelmiä käyttäen löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta. Taloudellisten säästöjen lisäksi tuotetaan ympäristösäästöjä, kun raaka-ainekäyttö ja jätemäärä vähenevät.

 • Arvon luonti, hukka ja pullonkaulat

 • Resurssiviisaat menetelmät

 • Ansainta- ja liiketoimintamallit

 • Kannattavuus ja rahoitus

OSA 4

Uudistuksen läpivienti

UUDISTUKSEN LÄPIVIENTI

Miten uudistus viedään käytännössä läpi organisaatiossa?

Uudistuksen läpivienti on viimeinen koulutusosio, jossa käydään läpi miten muutos viedään vaiheittain ja onnistuneesti organisaatiossa läpi ja miten pystytään vähentämään muutosvastarintaa henkilöstön sitouttamisen kautta. Lisäksi pohditaan ja varmistetaan, että muutokselle saadaan riittävästi resursseja (raha, aika, osaaminen), jotta muutos onnistuu.

 • Uudistuksen läpivienti käytännössä

 • Henkilöstön sitouttaminen

 • Ansainta- ja liiketoimintamallit

 • Muutoksen tarvitsemat resurssit ja niiden hankinta