Warning: Undefined array key "https://etula.fi/angeltool/" in /var/www/fs2/28/tietojoh/etula2017/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 192

Yleisesti termillä valuaatio tarkoitetaan yhtiö arvoa ennen omistusjärjestelyitä eli pre money valuaatiota, niissä tilanteissa kun yhtiöön ollaan hankkimassa lisää omistajia. Omistusjärjestelyjen jälkeiseen valuaatioon viitataan termillä Post money valuaatio. Suhde näiden välillä menee seuraavasti:

Omistusjärjestelyä edeltänyt valuaatio (=Pre money valuation)
+ Pääomasijoitus (Private equity investment)
+ Osaamispääomasijoitus (Sweat equity investment)
+ Verkostopääomasijoitus (Network equity investment)

= Omistusjärjestelyn jälkeinen valuaatio (=Post money valuation)

Uuden omistajan saama prosentuaalinen omistusosuus lasketaan omistusjärjestelyn jälkeisestä valuaatiosta. Eli jos uuden omistajan sijoitus on arvoltaan yhteensä esimerkiksi 4 rahaa ja yhtiön valuaatio (=pre money valuaatio) on ollut 6 rahaa, niin omistusjärjestelyjen jälkeiseksi valuaatioksi (post money valuaatio) tulee 10 rahaa. Tämä tarkoittaa, että uusi omistaja saa yhtiöstä 4/10 = 40 % omistusosuutta vastaavan määrän yhtiön osakkeita. Ja mikäli tehdään osakeanti, niin kappalemärääisesti matemaattisen kaavan kautta:

Yhtiön osakemäärä ennen antia (kpl) / (100%-annettava omistusosuus (%)) – Yhtiön osakemärää ennen antia (kpl)  = Annettavat osakkeet (kpl)

Uuden omistajan tekemä sijoitus (joka tässä tapauksessa oli kokonaisarvoltaan 4 rahaa) voi koostua suorasta pääomasijoituksesta, osaamispääomasijoituksesta tai verkostopääomasijoituksesta. Jokainen näistä osa-alueista voidaan halutessaan täsmällisesti määrittää sijoitushetkellä ja antaa sille jokin arvo.

Pääomaisjoitus on näistä helpoin. Euro on euro ja sitä on vaikea muuksi muuttaa.

Osaamispääomasijoitus vaatii taas keskustelua mitä osaamista uudella omistajalla on annettavana ja mitä yritys tarvitsee. Jos nämä kohtaavat, niin sitten on sovittava millä tavalla osaamispääomasijoitus tullaan toteuttamaan ja miten sen voidaan todentaa tehdyksi. Yksinkertaisimmillaan se on sidottu käytettyyn aikaan tai saavutettuihin tuloksiin.

Verkostopääomasijoitus voi olla näistä kolmesta osa-alueesta arvokkain ja auttaa yhtiötä eniten eteenpäin. Verkostopääomasijoitus voidaan sitoa esimerkiksi avattuihin oviin avainkumppaneille, rahoittajille tai asiakkaille. Se voidaan sitoa myös medianäkyvyyteen tai mihin tahansa yhtiön kannalta olennaiseen uuden omistajan tuomiin avauksiin.

Kaikkiin sijoitustapoihin on useita vaihtoehtoja toteutuksen osalta, joista tulen myöhemmin kirjoittamaan enemmänkin. Olennaista on kuitenkin ymmärtää, että pääomasijoitus harvoin on se tärkein asia, jota uusi omistaja yhtiöön voi tuoda. Pääoman tarve tuodaan kuitenkin usein tärkeimpänä esille, vaikka tosiasiassa pääomia käytetäänkin juuri osaamispääoman sekä verkostopääoman hankkimiseen. Miksi ei siis hyödynnettäisi koko valuaatiokäsitteen ymmärrystä, kartoitettaisi yhtiön tarvetta ja hyödynnettäisi kaikkia arvonluonnin tapoja omistusjärjestelyissä?

PS. Toisinaan valuaatiosta ei päästä yhteisymmärykseen ja syntyy valuaatiokuilu. Siihenkin on ratkaisujavaihtoehtoja. Lue lisää miten voidaan poistaa valuaatiokuilua.

Menestysmatriisi

Tiimin rakentamisen työkalu

.

#Angeltool

Startup yrityksen valuaatiotyökalu

.

Pitch esittelypohja (pptx)

Suomeksi ja Englanniksi

.

Opas enkelisijoituksen hakemiseen

Suomeksi ja Englanniksi

.