Viime vuodet ovat olleet erityisen hankalia ja vaikeasti ennustettavia monelle yritykselle. Usealla meistä on huoli yrityksensä tulevaisuudesta, ensikuun sähkölaskusta mutta myös tulevien vuosien kilpailukyvystä. Löytyykö sinulta valppautta tunnistaa muutoksen merkkejä ja taitoa hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassa?

Ympäristön muutos pakottaa uudistumaan

Ympäristön epävarmuus ja jatkuvat muutokset haastavat yrityksiä uudistumaan ja vahvistamaan olemassaoloaan, vähintäänkin asiakkaitten mielissä mutta parhaimmillaan asiakkaitten sydämessä. Olemme nimittäin keskellä perustavanlaatuista muutosta, jossa kuluttamisen juhlat ovat ohi. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysen menestys ei voi jatkossa perustua enää kappalemääräiseen myyntiin, vaan muihin mittareihin. Kuluttajasta (Consumer) on tulossa käyttäjä (user), joka ei enää kuluta tuotetta loppuun, vaan käyttää sitä hetken ja palauttaa sen muodossa tai toisessa takaisin kiertoon. Samalla liiketoimintamallilla ei voi enää jatkaa, vaan on uudistuttava.

Uudistuminen on 1) valppautta tunnistaa muutoksen merkkejä (sisäisiä ja ulkoisia), 2) taitoa hyödyntää niitä liiketoiminnassa ja 3) rohkeutta joustaa tarvittaessa alkuperäisistä suunnitelmista.

Tulevaisuuden muutosten tunnistaminen ja taito tarttua näihin muutoksiin on yhä tärkeämpää kompleksisessa maailmassa. Olennaista yrityksen johtamisen näkökulmasta on, miten kykenemme samanaikaisesti huolehtimaan yrityksen liikevaihdosta ja kannattavuudesta sekä toisaalla uskallamme uudistaa yrityksen liiketoimintaa. Uudistumiskyvykkyys onkin muuttuvassa maailmassa yksi tärkeimpiä kestävän menestyksen tekijöitä.

Asiakkaille on tärkeää, että yritys kykenee elämään ajassa ja samanaikaisesti ennakoimaan myös tulevaa. Asioiden tarkka ennakoiminen on kuitenkin mahdotonta sekä riskialtista ja ei siten edes suotavaa. Tärkeämpää on rakentaa strategista herkkyyttä ja uudistumiskykyä, jonka avulla yritys mahdollistaa uutta kasvua ja uudenlaista arvontuottoa asiakkaalle.

Kun muutostekijät on tunnistettu, on tärkeää priorisoida, mitkä niistä ovat toimintamme kannalta jatkossa kaikkien tärkeimpiä. Erityisen kriittisiä ovat meille ne muutostekijät, jotka tapahtuvat suurella voimalla lyhyen aikavälin sisällä. Jotta muutoksiin voidaan riittävän ajoissa reagoida proaktiivisesti, tulee johtamisemme olla ennakoivaa ja systemaattista.

Aina ei tarvitse radikaalisti uudistua, vaan pienistäkin valinnoista voi kumuloitua isoja muutoksia, jotka mullistavat koko toimialaa tai ainakin oman yrityksen toimintaa ja menestymistä. Yrityksen uudistaminen, on se sitten esimerkiksi uuden digitaalisemman liiketoimintamallin löytyminen, uusien palveluinnovaatioiden kehittäminen tai vaikka materiaalihukan minimoiminen, mahdollistaa myös korkean kulurakenteen omaavissa maissa (kuten meillä Suomessa) yritysten menestymisen. Tavoitteena pitäisikin olla aina uuden ylivoimaisen kilpailuedun luominen.