Emme halua satoja yrityksiä asiakkaaksemme kasvattamaan logogalleriaamme, vaan mielenkiintoisia, muutoshaluisia yrityksiä, joihin meillä on jotain annettavaa ja joihin voimme sitoutua pitkäaikaisesti ja 100 %:sti. Vain siten osaamisemme pääsee kunnolla oikeuksiinsa. Me emme kuitenkaan ole kiinnostuneita kaikista yrityksistä.

YRITYKSEN PARAS KASVUSTRATEGIA ON OMISTAJAPOHJAN LAAJENTAMINEN!

Yksin yrittäminen on yksinäistä ja väistämättä kasvun rajat tulevat jossain kohti vastaan. Kasvamiseen tarvitaan oikeanlaisia kavereita. Useat tutkimukset ovatkin osoittaneet, että nuorten menestyneiden yritysten vahvuus on tiimissä, josta löytyy eri osa-alueiden taitajia. Yhden ihmisen ei tarvitse osata kaikkea, vaan vahvuus syntyy siitä, että yrityksestä löytyy teknologian, markkinoinnin, rahoituksen ja johtamisen omaavia yrittäjiä, jotka yhdessä kantavat riskiä. Tulevaisuudessa tämä kyky hyödyntää täydentäviä erityistaitoja tulee olemaan yhä keskeisemmässä asemassa yritysten menestymisessä, siksi uudenlaisia keinoja osaamisen hankkimiseksi kaivataan.

OLEMME OSA TIIMIÄ

Me lähdemme osaksi tiimiä ja sitoudumme kasvattamaan yritystäsi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pystymme tuomaa yritykseesi skaalautumis, kasvu ja rahoitusosaamista. Vahvuutemme on myös siinä, että kun tilaat yhden – saat kaksi. Vaikka osaamisemme on hyvin samanlaista,  tarkastelemme asioita osin eri näkökulmista ja siten täydentäen toisiaan. Haluamme lähteä mukaan vain yrityksiin joihin uskomme ja joihin meillä on annettavaa, sillä tiimin sitoutumisella ja toisiaan täydentävällä osaamisella on keskeinen merkitys tehokkaan kasvun onnistumisessa.

Laitamme verkostomme ja osaamisemme likoon yrityksesi kasvun varmistamiseksi. Meidän tehtävänä on tunnistaa kasvun esteet ja löytää ne toimenpiteet, joiden avulla yrityksen on mahdollista kasvaa tulevaisuudessakin. Emme myy tuotetta, vaan opetamme sinut ajattelemaan kokonaan uudella tavalla siinä, miten voit kehittää omaa yritystäsi eteenpäin. Me emme silti ole valmentajia, vaan tekijöitä. Haluamme olla osa tiimiä ja tehdä asioita yhdessä teidän kanssa – omalla osaamisalueellamme. Omistajuus on ansaittava ja sen ydin on keskinäinen luottamus.

YKSINKERTAINEN MALLI

Olemme toimineet alalla 10 vuotta ja auttaneet satoja yrityksiä. Aiemmin konsulttina  –  nykyisin pääasiassa vain osakkaana tai kouluttajana. Kannamme riskiä kanssanne ja siksi ostamme aina 13-30 % osuuden yhtiöstänne. Menestymme vain jos te menestytte!

Toimiva hallitustyöskentely on tehokas työkalu, joka helpottaa kasvua. Ammattimainen hallitustyöskentely onkin kasvuhalukkuuden lisäksi yksi keskeisimpiä kasvuyrityksiä yhdistäviä tekijöitä.  Ammattimainen hallitustyöskentely tarkoittaa sitä, että hallituksen lakisääteinen valvontatehtävä hoidetaan asianmukaisesti ja sen lisäksi hallituksella on kompetenssia ja intohimoa haastaa yrityksen olemassa olevaa strategiaa ja johtoa.

Hallituksia on monenlaisia ja erilaisissa tilanteissa tarvitaan erityyppistä hallitusroolia. Me tuomme hallituksiin ennen kaikkea toiminnallisuutta ja strategista ajattelua. Arvoa lisäävä hallitustyöskentely ei ole kokoustamista lapissa tai hienojen termien pyörittämistä paperilla, vaan raakaa työtä jota tehdään jatkuvasti. Toimiva hallitus tuo yhtiölle jatkuvasti arvoa ja strategisen ajattelun lisäksi konkreettisia asioita.

Hallituksen strategiakello (tai vuosikello) on hyvä runko ammattimaisen hallitustyöskentelyn tueksi. Sen avulla varmistetaan että lakisääteiset ja yrityksen menestymisen kannalta tärkeät asiat tulee vuorollaan käsitellyiksi.  Hallitus kokoontuu yleensä 8-10 kertaa vuodessa, mutta suurin osa työstä tehdään silti kokousajan ulkopuolella. Käytämme hallitustyöskentelyssä uudenlaisia ja aktiivisia toimintamalleja ja siten teemme töitä pääasiassa kokousten välissä. Ammattilaisesta hallituksessa kannattaa aina maksaa, sillä tosiasiallisesti se ei ole yhtiölle kulu, vaan pikemminkin ”halpa konsultti” tai neuvonantaja, joka on aina perillä yhtiön asioista – ja lisäksi kantaa vielä vastuunkin!

Toimimme joko hallituksen jäsenen, puheenjohtajan tai neuvonantajan roolissa. Olemme molemmat suorittaneet HHJ -tutkinnon ja toimineet sekä hallituksen jäseninä että puheenjohtajina useissa eri PK-yrityksissä.

Emme siis lähtökohtaisesti etsi lyhytaikaista konsultointikeikkaa ilman jatkonäkymiä. Olemme kuitenkin sitoutuneet erilaisiin asiantuntija- ja puitejärjestelyihin. Jos siis kaipaat meiltä lyhytaikaista neuvoa, niin kannattaa olla yhteydessä seuraaviin palveluihin keskusteltua kanssamme:

Toiminnan alkuvaiheessa on laitettava kuntoon nämä

Oikea tiimi ja omistus

Tiesitkö, että yli 50 % kasvua hakevien yritysten epäonnistumisista johtuu siitä, että heillä on väärä tiimi?

Oikea tiimi ja omistus

Kolme kaverusta on harvoin hyvä tiimi. Keskeisimmät puutteet kasvuyritysten tiimeissä liittyy liiketoiminta- ja rahoitusosaamiseen. Paras kasvustrategia onkin omistuspohjan kasvattaminen.

Asiakkaan ongelman määrittäminen

Jo jopa lähes 25 % epäonnistumisista johtuu siitä, että yritys ei tiedä minkä ongelman ne markkinoilta oikeasti ratkaisevat.

Asiakkaan ongelman määrittäminen

Ongelman ratkaisemisessa on monta näkökantaa. Kenellä ongelma on? Mikä ongelma on? Minkä iso se on? Ja milloin se on? Asiakkaan ongelmasta on saatava semmoinen, että se on pakko ratkaista.

Ja kun liiketoiminta toimii, niin sitten keskityttävä näihin

Liiketoiminnan skaalautuminen

Kasvun keskeisin edellytys on liiketoiminnan skaalautuminen. Moni kuvittelee kuitenkin, että skaalautumisessa on kyse vain tuotannon skaalautumisesta.

Liiketoiminnan skaalautuminen

Oikeasti skaalautumisessa on kuusi eri tasoa. Teknologinen ja tuotantoprosessien skaalautuminen on niistä kaikista helpoin.

Suunnitelmallinen kasvu

Keskeinen kasvua ohjaava tekijä on, että se on suunnitelmallista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kymmenien sivujen liiketoimintasuunnitelmaa, vaan....

Kasvusuunnitelma

… hyvä kasvusuunnitelma tehdään ketterästi ja siten että sitä on helppo päivittää ja pitää jatkuvasti ajantasalla. Se on johdon työkalu.

Riittävä rahoitus

Rahoituksen puute on liian useasti seuraus, eikä syy. Siksi rahoitusta onkin haettava vasta sitten, kun muut asiat ovat kunnossa. Tiedätkö muuten paljonko on riittävästi rahoitusta?

Riittävä rahoitus

Se on pähkinän verran liian vähän. Silloin joutuu jokaisen päätöksen harkitsemaan onko tämä oikea liike ja jos on, niin miksi.

Tuntuuko yrittäminen silti tältä? Ei pitäisi!

Paina tästä, niin helpottaa!